Voedsel Doneren
Voedselbank Deurne helpt mensen die onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen. Daarnaast willen we de verspilling van goed voedsel beperken.
Deze doelstellingen kunnen we alleen maar halen met de medewerking van producenten en leveranciers van levensmiddelen die bereid zijn om de restanten die over zijn maar nog wel geschikt zijn voor consumptie aan ons te doneren. Het  liefst zien we dit op structurele basis maar eenmalige donatie's zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom. De ervaring leert dat er veel goede producten om diverse redenen niet meer verkoopbaar zijn via het reguliere afzetkanaal. Graag komt de Voedselbank Deurne in contact met bedrijven die deze levensmiddelen kunnen leveren. Deze producenten besparen zich zo de kosten die anders vernietiging met zich meebrengt. Producten die aan bederf onderhevig zijn moeten wel in glas of blik houdbaar verpakt zijn en de houdbaarheidsdatum mag niet overschreden zijn om de voedselveiligheid te garanderen.
Voor alle incidentele of structurele voedseldonaties kunt u zich wenden tot: Harrie van der Burgt - harrie@voedselbankdeurne.nl 06-25245151.

Huishoudelijke artikelen als keukenrol, toiletpapier en filterzakjes, poetsmiddelen, shampoo etc. zijn natuurlijk ook welkom. Al deze spullen kunnen elke donderdagavond van half 8 tot 9 uur of elke vrijdagmorgen van half 10 tot 11 uur bij de Voedselbank aan de Florijn 7 in Deurne worden afgegeven. Elke bijdrage is hierbij welkom. Graag wel eerst even bellen (06-27822551) om een afspraak te maken. Bedankt alvast namens onze cliënten voor uw gift.

Geld Doneren
Natuurlijk stellen we een financiële donatie ook zeer op prijs.  U kunt te allen tijden een bedrag overmaken op onze bankrekening. Het nummer hiervan is  NL38 RABO 0140 2432 32 t.n.v. Stg. Voedselbank Deurne met als vermelding 'eenmalige donatie' of 'eenmalige anonieme donatie' als u dit anoniem wenst te doen.

ANBI instellingDe Voedselbank Deurne is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belastingen. Dat geldt ook voor de waarde van gedoneerd voedsel. De Voedselbank kan u desgewenst een verklaring geven van de door uw bedrijf geleverde goederen. We gaan er wel vanuit dat u hiervoor zelf de administratie hiervoor bijhoudt.