Donatie Vrouwen Centraal

23/12/2015

Voedselbank Deurne heeft van Vrouwen Centraal uit Someren een Kerstdonatie ontvangen van € 284,05.
Namens Voedselbank Deurne willen wij hen hiervoor hartelijk bedanken!